Genel Bilgiler

KONGRE TARİHİ VE YERİ
 • 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezinde Edirne’de gerçekleştirilecektir.

KONGRENİN DİLİ

 • Kongre resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir.

DAVET MEKTUBU

 • Kayıt ücretlerini yatırarak, kayıt formunu eksiksiz dolduran kongre katılımcılarına, davet mektubu elektronik posta ile gönderilecektir. 

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİNE GÖNDERİLEN BİLDİRİLER 

 • 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi bilim kurulu tarafından kabul edilmiş bildiriler, kongremizde kayıt yaptırmak ve sunulmak şartı ile kongre kitapçığında yer alacaktır.
 • Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu şeklinde kabulüne Bilim Kurulu karar verir.
 • Kongremiz hakemli bir etkinlik olup, bildiri kabulü hakemlerin değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu üzerinden Bilimsel Kurul Başkanı’na iletilmek üzere ilan edilen kriterlere ve son gönderim tarihine uygun olarak sisteme yüklenecektir.
 • Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.
 • Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler ancak Bilim Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir. Bilim Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır. 

SÖZEL BİLDİRİLER VE POSTERLER

 • Sözel bildiriler, 7 dakika sunumu takiben 3 dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Posterler elektronik (e-poster) olarak 1081 x 1918 piksel boyutlarında jpeg formatında hazırlanmalıdır. Çözünürlüğü 300 dpi olmalıdır.
 • Yazarlar poster sunumlarını elektronik ortamda yanlarında bulundurmalıdır.
 • Poster sahiplerinin bildirilen tarih, saat ve yerde sunumları sürecinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
 • Sözlü bildiri ve posterler İngilizce olarak hazırlanacaktır. Katılımcılar sözlü sunumlarını kendi tercihlerine göre Türkçe ya da İngilizce sunabilieceklerdir.
 • Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabından çıkartılacaktır.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini 30 Ekim 2017 tarihine kadar tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

 •  Kongremiz akademik teşvik kriterleirni karşılamaktadır
 • Kongre için hazırlanan posterler elektronik panolarda görüntüleneceği için herhangibir şekilde yazdırılmaması gerekmemektedir. Sözlü sunum ve posterlerin sisteme elektronik olarak yüklenmesi yeterlidir.
 • Yazar isim ve soyadları girildikten sonra arkalarında parantez içinde kurum adı için sayı belirtilecektir. Eğer bütün yazarlar aynı kurumda ise sayı belirmeye gerek yoktur.
 • Belirtilen sayıdan sonra sorumlu yazarın arkasındaki sayının yanına "*" işareti konulacaktır. Çalışmadaki araştırmacıların hepsi aynı kurumda çalışıyor ise ad-soyad tan sonra (*) koymaları yetrlidir.
Farklı kurumlar var ise

Ayhan UNLU (1*), Bircan DINC (2), Tammam SIPAHI (1)

(1) Trakya University Medical Faculty, Deparment of Biophysics, Edirne, Turkey

(2) Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department of Biophysics, Istanbul, Turkey

Farklı Kurum Yok ise

Ayhan UNLU (*), Metin BUDAK Trakya University Medical Faculty, Deparment of Biophysics, Edirne, Turkey
 • Başlık kısmını doldurmayan katılımcılarımız mutlaka başlık kısımlarınıda dolduracaklardır.
 • Kabul yazısı alan katılımcılar sunacakları poster ve sözlü bildiri dosyalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Gerekli virüs taraması yapılan dosyalar, posterler elektronik panolara, sözlü sunumlarda sunum yapılacağı bilgisayarlara yüklenecektir. Posterlerin bastırılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu içerik 17.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5810 kez okundu.